اینترانت ملی چیست؟

به طور کلی به شبکه داخلی که مدیریت آن توسط شما انجام شود، اینترانت گفته میشود. در کشور نیز یک شبکه داخلی راه اندازی شده است که در سراسر کشور گسترده شده است. سوال اینجاست که کاربرد آن چیست؟

اکثر سازمان های بزرگ که داری شعبه هایی در سراسر کشور هستند، نیاز به برقراری ارتباط بین شعبه های خود برای اهداف مختلف دارند. به طور مثال برای ارسال تصاویر دوربین مداربسته به دفتر مرکزی, اتصال دیتابیس های شعب به یکدیگر جهت گرفتن گزارش آنلاین، برقراری VoIP بین شعب و ... . اینترانت ملی به شما این امکان را میدهد تا با هزینه کمتری نسبت به اینترنت، شعب سازمان خود را به یکدیگر متصل کنید.

به طور مثال دفتر مرکزی سازمان شما در در تهران و شعبه هایی در مشهد و بندرعباس دارد. برای مشهد و تهران، از مخابرات درخواست اینترانت ملی میکنید. با این همه سرویس اینترانت ملی در بندرعباس وجود ندارد. میتوانید برای بندرعباس اینترنت تهیه کنید. اینترانت ملی از طریق اینترنت داخل ایران قابل دسترس است. ولی توجه داشته باشد اینترنت ملی از خارج ایران قابل دسترس نیست، چرا که رنج اینترانت ملی کلاس A Private میباشد.

سرویس دیگری به نام MPLS در کشور وجود دارد که مشابه اینترانت ملی است. با این تفاوت که شما رنج شبکه داخل سازمان خود را به مخابرات اعلام میکنید و محابرات هر تعداد نقطه (شعبه) که داشته باشید، به یکدیگر متصل میکند.

هنگام پر کردن فرم درخواست اینترانت, دو نوع سرویس اینترانت قابل ارائه است. اینترانت لایه دو و لایه سه.

سرویس اینترانت لایه دو باعث میشود تا مخابرات بین شعبه های شما، همانند یک سویچ لایه دو عمل کند. یعنی روتر های شعبه های شما، همدیگر را به طور مستقیم و لایه دو مشاهده میکنند و در این ساختار بجای روتر، میتوانید از سویچ لایه دو هم استفاده کنید.

در سرویس اینترانت لایه سه، بین شعبه های شما Routing انجام میشود و روتر شما با روتر مخابرات همسایه میشود.