کمپ‎ها و دوره‎های آموزشی سیسکو و مجازی‎سازی

بهترین تبلیغ، آموزش است. گروه آراد با هدف آموزش دوره های سیسکو، VoIP و مجازی سازی، فیلم های آموزشی برخی از دوره ها را به صورت رایگان در دسترسی عموم قرار داده است. شما می‎توانید آنها را در سایت آپارات مشاهده و در صورت تمایل، در کمپ ها و دوره های آموزشی ما شرکت کنید. لازم به ذکر است تمامی دوره ها به صورت عملی و کاربردی، با تجهیزات واقعی برگزار می‎شوند.

برای مشاهده سرفصل دوره ها، بر روی دوره مورد نظر کلیک کنید.

 

پیش نیاز تمامی دوره ها (CompTIA)

کد دوره

نام درس

نام استاد

تاریخ شروع

روز و ساعت

پیش نیاز

مدت

شهریه (ریال)

 

1102

+Network

مهندس آل‎طعمه

95/07/04

فرد - 17:00 الی 20:00

ندارد

32 ساعت

2,750,000

ثبت نام

1103

+Network

مهندس آل‎طعمه

95/07/03

زوج - 17:00 الی 20:00

ندارد

32 ساعت

2,750,000

ثبت نام

1104

+Network

مهندس اصغر

95/07/08

پنجشنبه و جمعه 16:00 الی 20:00

ندارد

32 ساعت

2,500,000

ثبت نام

 

 

دوره های سیسکو (از CCNA تا CCIE)

کد دوره

نام درس

نام استاد

تاریخ شروع

روز و ساعت

پیش نیاز

مدت

شهریه (ریال)

تخفیف

1111

CCNA R&S

200-120

مهندس اصغر

95/07/03

زوج - 17:00 الی 20:00

+Net

60 ساعت

8,300,000

ثبت نام

1112

CCNA R&S

200-120

مهندس آل‎طعمه

95/07/04

فرد - 14:00 الی 17:00

+Net

60 ساعت

7,500,000

ثبت نام

1113

CCNA R&S

200-120

مهندس طالبیان

95/07/04

فرد - 17:00 الی 20:00

+Net

60 ساعت

8,300,000

ثبت نام

1114

CCNA Collaboration

CICD

210-060

مهندس آل‎طعمه

95/07/03

زوج - 14:00 الی 17:00

CCNA R&S

45 ساعت

7,900,000

ثبت نام

1125

CCNA Collaboration

CICD

210-060

مهندس آل‎طعمه

95/07/08

پنجشنبه و جمعه 17:30 الی 20:30

CCNA R&S

45 ساعت

7,900,000

ثبت نام

1126

CCNA Security

مهندس طالبیان

95/07/08

پنجشنبه و جمعه 13:00 الی 17:00

CCNA R&S

45 ساعت

8,500,000

ثبت نام

1127

CCNA Security

مهندس طالبیان

95/07/03

زوج - 17:00 الی 20:00

CCNA R&S

45 ساعت

8,500,000

ثبت نام

1128

CCNP Route

300-101

مهندس آل‎طعمه

95/08/02

فرد - 17:00 الی 20:00

CCNA R&S

50 ساعت

8,900,000

ثبت نام

1129

CCNP Switch

300-115

مهندس اصغر

95/09/01

فرد - 17:00 الی 20:00

CCNA R&S

50 ساعت

8,900,000

ثبت نام

1130

BGP & MPLS

مهندس آل‎طعمه

95/10/01

زوج - 09:00 الی 13:00

CCNA R&S

40 ساعت

7,500,000

ثبت نام

 

 

کمپ های آموزشی

کد دوره

نام درس

نام استاد

تاریخ شروع

روز و ساعت

پیش نیاز

مدت

شهریه (ریال)

تخفیف

1201

CCNA Voice

640-461

مهندس آل‎طعمه

95/09/13

شنبه تا ‎چهارشنبه - 9:00 الی 17:00

به همراه پذیرایی

CCNA R&S

40 ساعت

7,500,000

ثبت نام

1202

CCNA R&S

200-120

مهندس اصغر

95/09/13

شنبه تا جمعه - ‎9:00 الی 17:00

به همراه پذیرایی

+Net

56 ساعت

7,500,000

ثبت نام

1203

Cisco Secure ACS

مهندس آل‎طعمه

95/09/18

پنج‎شنبه و جمعه - 09:00 الی 15:00 به همراه پذیرایی

CCNA R&S

12 ساعت

3,500,000

ثبت نام